List do posłów SLD

Szanowny Panie Pośle/Szanowna Pani Posłanko:

Serdecznie dziękuję za reprezentowanie mnie w Sejmie VI kadencji. Piszę w sprawie nowelizacji Ustawy o Broni i Amunicji, na której temat zabrał głos p. Stanisław Wziątek z Klubu Poselskiego SLD. Uważam, że w swoim wystąpieniu podniósł wiele ważnych kwestii związanych z tym projektem. Chciałbym wyrazić swoje poparcie dla jego stanowiska w tej sprawie i mam nadzieję, że jest to opinia całego Klubu Poselskiego. Cieszę się, że wyrażona przez niego opinia proponowanych zmianach jest oparta na zdrowym rozsądku, a nie na stosunkach politycznych czy też emocjach.
Pomimo tego, że zdaję sobie sprawę z szeroko komentowanych w mediach incydentów, w których niebezpieczne przedmioty odegrały niechlubną, nierzadko tragiczną rolę, uważam, że wprowadzenie do prawa zakazu noszenia niebezpiecznych przedmiotów w proponowanej formie jest dla mnie, jako obywatela polskiego, niedopuszczalne. Proponowane zmiany odczuwam jako ograniczenie moich osobistych wolności obywatelskich, ponieważ formułowane są w tak nieprecyzyjny sposób, że wprowadzają dla sądu niemal nieograniczone możliwości interpretacji. Ustawa w proponowanej formie godzi jedynie w obywateli noszących narzędzia, które mają być prawnie zrównane z bronią i w żaden sposób nie może wpłynąć na zachowanie kryminalistów, którzy przecież mając zamiar popełnienia przestępstwa nie liczą się z prawem w żaden sposób. Podobne prawo wprowadzone w Wielkiej Brytanii nie ograniczyło w najmniejszym stopniu przestępstw popełnianych na ulicy przy użyciu noży.
Chciałbym także zauważyć, że statystki nie potwierdzają zasadności wprowadzenia takich zmian. Koronny argument za wprowadzeniem zmian – ilość zabójstw popełnionych z użyciem niebezpiecznego narzędzia – to wybiórcza interpretacja statystyki, która upada w kontekście tego, że zabójstwa te najczęściej dokonywane są w prywatnych domach i mieszkaniach, a nie w miejscach publicznych (1).
Proponowane zmiany zostały także bardzo krytycznie skomentowane przez Sąd Najwyższy.
Podsumowując, chciałbym jeszcze raz podziękować za reprezentowanie mnie w Sejmie i wyrazić nadzieję, że Klub Poselski SLD odegra znaczącą rolę podczas odrzucenia projektu nowelizacji UoBiA na następnym posiedzeniu Sejmu.

Z poważaniem