Analiza Biura Analiz Sejmowych nt. analogicznych przepisów w krajach UE

We wszystkich zapewne państwach Unii Europejskiej odpowiednie ustawy lub regulacje wewnętrzne rozmaitych instytucji zakazują posiadanie noża w specyficznych miejscach i/lub okolicznościach. Niezależnie od tego, niektóre z tych państw w celu przeciwdziałania aktom przemocy dokonywanym z użyciem noża wprowadziły zakaz sprzedaży i posiadania lub posiadania w miejscach publicznych noży o określonej charakterystyce technicznej. W rozmaitych krajach obowiązują też – zamiast lub obok takiego zakazu – ograniczenia „miękkie”, polegające na zakazywaniu noszenia w miejscach publicznych wszelkich noży, jeśli okoliczności każą domniemywać, że mają one służyć celom przestępczym. Nie ma dowodów, że twardy zakaz posiadania określonych noży jest skuteczniejszy w przeciwdziałaniu przestępczości niż zakaz ich posiadania w specyficznych miejscach i okolicznościach połączony ewentualnie z ograniczeniami „miękkimi”.

Pełen tekst Analizy Biura Analiz Sejmowych nt. analogicznych przepisów w krajach UE.

200-120
210-260
200-310
SY0-401
810-403
300-320
400-101
70-410
N10-006
MB2-707
210-060
400-201
350-018
ADM-201
CISSP
1Z0-060
400-051
300-075
MB2-704
100-101
9L0-012
642-999
300-115
MB5-705
70-461
1V0-601
300-206
352-001
70-486
300-135
NS0-157
200-120
210-260
200-310
SY0-401
810-403
300-320
400-101
70-533
N10-006
MB2-707
210-060
400-201
350-018
ADM-201
70-411
70-463
1z0-808
70-532
PMP
300-208
1Y0-201
LX0-104
070-461
MB6-703
2V0-621
350-080
70-410
640-875
642-996
ICBB
102-400
1Y0-201
LX0-104
070-461
MB6-703
2V0-621
350-080
70-410
640-875
642-996
ICBB
102-400
M70-201
2V0-620
1Z0-051
1Z0-804
640-916
200-120
210-260
200-310
SY0-401
810-403
300-320
400-101
70-533
N10-006
MB2-707
210-060
400-201
350-018
ADM-201
CISSP
810-403
200-120
400-101
CISSP
300-320
350-018
300-101
210-260
300-208
MB2-707
400-201
SY0-401
70-462
EX200
100-101
1Z0-803
200-120
210-260
200-310
SY0-401
810-403
300-320
400-101
70-533
N10-006
MB2-707
200-120
210-260
200-310
SY0-401
810-403
300-320
400-101
70-533
N10-006
MB2-707
210-060
400-201
350-018
ADM-201
810-403